גלים

א. חשבו את ווקטור פוינטינג של השדה הא"מ בשאלה e_54_1_006.
ב. קבעו מהו כיוון זרימת האנרגיה למערכת - אל תוך נפח הקבל או החוצה ממנו.
ג. הסבירו את תשובתכם.