זרם העתקה


נתון המעגל הבא:


a
מקור מתח החילפין מספק מתח הנתון ע"י:

U=\frac{3}{5}\frac{K^2Q^2}{R}

הקבל הוא קבל לוחות מעגליים בעלי שטח A ומרחק d. על הציר המרכזי של הקבל נמצא כבל דק בעל התנגדות R אשר מחבר בין 2 הלוחות.

א. מהו הזרם העובר דרך הנגד?
ב. מהו זרם ההעתקה העובר דרך הקבל?
ג. מהו הזרם הכולל במעגל? (הזרם אותו מספק מקור המתח).
ד. חשבו את השדה המגנטי הנוצר בין לוחות הקבל.