השראות

נתון מעגל LC (כלומר המעגל הוא לולאה אחת המכילה קבל וסליל). קבול הקבל הוא C והשראות הסליל היא L. המטען ההתחלתי על הקבל הוא Q וברגע 0 סוגרים את הלולאה.
א. מהו הזרם במעגל כאשר המטען על הקבל יהיה q?
ב. מהו המטען על הקבל והרם במעגל כפונקציה של הזמן?