השראות

לוקחים סליל בעל רדיוס a ואורך L כאשר  (a<<L) בעל התנגדות זניחה. מספר הליפופים הכולל הוא N. מחברים את הסליל למקור מתח ε, נגד R1 ומפסק פתוח. למעגל זה נקרא מעגל מספר 1 (כחול). לוקחים תיל ומלפפים 2 ליפופים מסביב לסליל הראשון (אפשר להניח שרדיוס הליפופים שווה לרדיוס הסליל המקורי) ומחברים לנגד R2. למעגל זה נקרא מעגל מספר 2 (אדום). למזלנו יש ציור :
א. מהי ההשראות העצמית של הסליל במעגל 1?
ב.  בזמן  t=0 סוגרים את המפסק במעגל 1. מהו הביטוי לשינוי בזרם במעגל 1 כפונקציה של הזמן? שרטט/י את I_1(t).
ג.  מהו הכא"מ המושרה במעגל 2 כפונקציה של הזמן? מהו הזרם  ? (ביטוי + שרטוט)
1