חוק לנץ

כריכה מלבנית נעה ימינה ונכנסת לאזור בו שורר שדה חשמלי לתוך הדף.
a אורך הכריכה
b רוחב הכריכה
v מהירות הכריכה
B השדה המגנטי
2b רוחב האזור בו שורר שדה מגנטי
ענה על הסעיפים הבאים (דון בשלושה תחומים, שלב הכניסה לאזור המגנטי, שלב התנועה באזור ושלב היציאה מהאיזור)
א. מה השטף המגנטי העובר דרך הכריכה, שרטט גרף.
ב. מהו הכא"מ המושרה בכריכה, שרטט גרף.
ג. מהו הכח המגנטי הפועל על הכריכה, שרטט גרף