חוק פרדיי - לנץ

נתון תחום עם שדה מגנטי אחיד במרחב ובזמן a^b \frac{\partial p}{\partial x} לתוך הדף. לתוך התחום נכנסת לולאת זרם בצורת משולש שווה שוקים, עם בסיס באורך a=10cm. רוחב האזור עם השדה המגנטי גדול מאוד מ-a. מיקום הקודקוד של המשולש ביחס לגבול השמאלי של התחום (ראו ציור) הוא a^b \frac{\partial p}{\partial x}. הלולאה המשולשת מוכנסת לתוך השדה המגנטי במהירות קבועה של:  a^b \frac{\partial p}{\partial x} . מצא/י:
א) מהו השטף המגנטי העובר דרך הלולאה כפונקציה של הזמן ?
ב) מהו הזרם המושרה בלולאה ומהו כיוונו לאחר 10 שניות?
ג) כיצד תשתנה התוצאה של סעיף א' אם השדה המגנטי משתנה לפי הביטוי  a^b \frac{\partial p}{\partial x} , כאשר a^b \frac{\partial p}{\partial x} ?  מהו הזרם לאחר t=2sec?
ד) מהו הכוח הדרוש להחדרת הלולאה לתחום השדה המגנטי (ביטוי מתמטי).
    נתונים נוספים על הלולאה:
    אורך השוק של המשולש  b=13cm, שטח החתך של התיל a^b \frac{\partial p}{\partial x}
    וההתנגדות הסגולית של חומר הלולאה:  a^b \frac{\partial p}{\partial x} (נחושת).