השראה אלקטרומגנטית

באזור  x^2+y^2 \le R^2 (בתוך גליל אינסופי) שורר שדה מגנטי אחיד התלוי בזמן \vec B=B_0(t) \hat z  (B_0 >0) ומחוצה לו השדה מתאפס. השדה בתוך הגליל גדל בקצב קבוע dB/dt=\dot B>0. במישור x-y מונח מוט מוליך בעל אורך  l<2R אשר קצותיו נוגעים בדופן הגליל והמוט מקביל לציר ה-x.
  1. סוגרים מעגל חשמלי ע"י חיבור קצות המוט במוליכים ישרים לראשית. מהו הכא"מ במעגל ומהו כיוון הזרם במוט?
  2. במקום האמור בסעיף 1 סוגרים מעגל חשמלי ע"י חיבור קצות המוט במוליך קווי לאורך הקשת הקצרה. מהו הכא"מ במעגל ומהו כיוון הזרם במוט?
  3. כאשר קצות המוט חופשיים,  מהו הפרש הפוטנציאלים שנוצר עליהם?
  4. הסבירו האם אין סתירה כלשהי בין התוצאות של הסעיפים הקודמים.