כח אמפר


נניח שיש 4 תיילים אינסופיים מקבילים (מאונכים למישור x-y) נושאי-זרמים I1,I2,I3,I4 הממוקמים בהתאמה ב r1,r2,r3,r4 כאשר:
I1=2A
I2=0.2A
I3=1A
I4=1.5A
(כיווני הזרמים מתוארים בשרטוט).
אם מסתכלים על מישור x-y:
\vec{r1} = (0,0)cm
\vec{r2} = (1,1)cm
\vec{r3} = (2,1)cm
\vec{r4} = (1,-1)cm
מה הכח ליחידת אורך שירגיש התיל 4 כתוצאה מהשדה המגנטי הנוצר במערכת?