ציקלוטרון

לציקלוטרון רדיוס R ותדירות f.
א. מהי עוצמת השדה המגנטי הדרושה כדי להאיץ דיאטרונים בציקלוטרון?
ב. מה תהיה האנרגיה הקינטית הסופית של הדיאטרונים בeV?