השדה המגנטי

נתון תיל באורך L הנושא זרם I. מהו השדה המגנטי בנקודה P הנמצאת במרחק R מממרכז המוט?