שדה מגנטי

נתון תיל בצורת פרסה כמואר באיור. הזרם העובר בתיל הוא I=10.5A, רדיוס הפרסה הוא R=5.7mm.
א) חשב/י את גודלו וכיוונו של השדה המגנטי B בנקודה a.
ב) חשב/י את השדה המגנטי בנקודה a המרוחקת במרחק L מנקודהb,
כאשר L> > R.
pic