שדה מגנטי

זרם זורם בגיאומטריה הבאה (ראה ציור). מה צריכה להיות הזווית  \theta בשביל שבמרכז הקשת (הנקודה P) השדה המגנטי יתאפס ?