מאיץ חלקיקים

אלומת אלקטרונים עם אנרגיה קינטית K יוצאת ממאיץ חלקיקים  כפי שמתואר בציור. במרחק d יש קיר עשוי ממתכת בזווית ישרה עם אלומת האלקטרונים היוצאת.
א) הראה שניתן למנוע מהאלקטרונים לפגוע בקיר אם שמים שדה מגנטי B\ge\sqrt{\frac{2mK}{e^2d^2}}, כאשר m היא מסת האלקטרון ו-e המטען שלו.
ב) מה צריך להיות הכיוון של השדה המגנטי?
pic