כוח בין שני מטענים נעים

שני מטענים בעלי מטען q כל אחד נעים יחד בכיוון x לאורך הקווים המקבילים y=0 , y=b (אחד מול השני).
מהו הכוח על המטען הנמצא ב- y=b?