שדה מגנטי

בלולאה טבעתית ברדיוס R הוחלפה קשת בזווית \alpha במיתר ישר. בלולאה זורם זרם I_1.
מוליך ישר אינסופי ניצב למישור הלולאה וחוצה אותו במרכזה של הטבעת. במוליך זורם זרם I_2.
מהם הכוח ומומנט הכוח הפועלים על הלולאה?