נגדים במעגל חשמלי 

נתון המעגל הבא:
כאשר המפסק S סגור עוברים במעגל הזרמים המסומנים בתרשים.
  1. מהו הזרם העובר דרך המפסק S?
  2. מהם הכא"מים ε1, ε2?
  3. מהו הפרש הפוטנציאלים Vab?
  4. פותחים את המפסק S: מהו הזרם במעגל? מהו הפרש הפוטנציאלים Vab?
 
 1