נגד וקבל

מעגל חשמלי מורכב מנגד קבל ומקור מתח המחוברים בטור.
נתונים ההתנגדות הקיבול והכא"מ של מקור המתח
C, R, V
מחברים את המעגל וממתינים זמן רב
א. מה המטען הסופי על הקבל
ב. מה האנרגיה האצורה בקבל בתום הטעינה
לאחר שהקבל נטען מנתקים את מקור המתח ובמעגל ישנו נתק, במצב זה מכפילים פי 2 את המרחק בין לוחות הקבל.
סוגרים את המעגל  (את הקטע המנותק מחברים עם תייל)
ד. מה הזרם העובר דרך הנגד מייד עם סגירת המעגל
ה. תאר בגרף סכמתי את הזרם במעגל בתהליך הטעינה והפריקה