זרם והתנגדות בתייל

נתון תיל בצורת גליל העשוי מחומר אחד, אחיד ומיוחד. אורכו L, שטח החתך שלו S והתנגדותו R.
  1. מה תהיה התנגדות תיל מאותו החומר, בעל אותו חתך ובעל אורך  2L?
  2. מה תהיה התנגדות תיל מאותו החומר, בעל אותו אורך ובעל שטח חתך 2S?
  3. מה תהיה התנגדות תיל מאותו החומר, בעל אותו נפח ובעל אורך 2L?
  4. חותכים את התיל המקורי ל-N חלקים שווים ומחברים אותם במקביל. מהי ההתנגדות השקולה (כפונקציה של N)?