זרם

מנורת הבזק נדלקת כאשר המתח עליה מגיע למתח פריצה של 80 V. זרם עובר דרך המנורה רק בזמן הפריצה. בזמן הפריצה המתח בקבל מתפרק דרך המנורה (כמעט מיידית) ולאחר מכן יש לטעון אותו שוב. כמו" כ נתון כי גודלו של קבל הטעינה הוא =10\mu F והמתח של המצבר הוא 90 V.
א) מהי התנגדות הנגד אם רוצים שהנורה תעבוד בתדר של 2 Hz?
ב) מהו הזרם העובר דרך הנגד כפונקציה של הזמן?
ג) מהו ההספק המתבזבז על הנגד במחזור אחד של הנורה?
pic