מוליכות וחוק אוהם

צפיפות הזרם j במוליך גלילי בעל רדיוס R משתנה כפונקציה של המרחק ממרכז הגליל.
מצא/י את הזרם I אם צפיפות הזרם
א. j(r)=j_0(1-\frac{r}{R}) .
ב. j(r)=j_0\frac{r}{R} .