הולכה

נגד בצורת גליל ארוך בעל רדיוס a עשוי חומר מוליך שמוליכותו נתונה ע"י: ?%20(0,0,d) , כאשר r הוא המרחק ממרכז הגליל. מצאו את ההתנגדות ליחידת אורך של הנגד.