התנגדות

מצא את ההתנגדות השקולה בין הנקודות 1,2 של המעגל הבא:
pic