קיבול

א) באיור לעיל מתואר קבל אוויר משתנה מהסוג שבעזרתו נהוג היה  לכוון תחנות במקלטי רדיו ישנים. הקבל מורכב מסדרה של לוחות חצי מעגליים בעלי שטח A, באשר כל הלוחות בעלי מספר סידורי אי-זוגי מקובעים במקומם ואלו בעלי מספר סידורי זוגי יכולים לנוע  (יחדיו) סביב ציר מרכזי. הנח/י שיש n לוחות אשר מופרדים בניהם  על ידי מרחקd , כאשר d<<A. הראה/י כי הקיבול המקסימלי של הקבל הנ"ל הוא  C=\epsilon_0\frac{(n-1)A}{d} 
  


 ב) קבל לוחות ריבועי בעל אורך צלע a=2.5 cm, מרחק בין לוחות d=1 mm  נטען על ידי סוללה במתח V=1V. לאחר שהקבל נטען מנתקים את הסוללה, ומרחיקים את לוחות הקבל למרחק 2d. הראה/י איזה מבין הפרמטרים הבאים גדל או קטן בקבל: קיבול, מתח, אנרגיה.                          
ג) תאר/י בקצרה את אופן פעולתה של מנורת פלורוצנט. ניתן למצוא את המידע באינטרנט