קיבול

נתון ענן גשם בעל שטח של 1 ק"מ רבוע, הנמצא בגובה של 800 מטרים, הטעון במטען שלילי. שדה הפריצה של האוויר הוא E_b=3\times10^6\frac{N}{C}. מצא/י את המטען בענן, את מתח הפריצה ואת האנרגיה האגורה בענן.