פוטנציאל חשמלי

נתון כדור חלול העשוי חומר מוליך ומטענו . רדיוס הכדור הוא  ורדיוס החלל הוא . במרכז החלל נמצא מטען של . עפ"י האיור הבא:מצאו את צפיפויות המטען ברדיוס  וברדיוס . מהו השדה החשמלי במרחב?