מוליכים וקבלים

נתון נגד בצורת קונוס קטום כמתואר באיור.a ו-b הם רדיוסי הבסיס בהתאמה, L הוא הגובה, ו- ρ היא ההתנגדות הסגולית. אם שיפוע הקונוס הוא קטן, נוכל להניח כי צפיפות הזרם בין בסיסי הנגד היא קבועה לרוחב כל שטח חתך לאורך הנגד (אבל לא בניהם!)
א) חשב/י את ההתנגדות של הנגד הנ" ל
ב) הראה/י כי התשובה מצטמצמת ל-\rho\frac{L}{A}  עבור המקרה הפרטי של a=b.
pic