מוליכים וקבלים

באיור מתואר קבל אוויר משתנה מהסוג שבעזרתו נהוג היה לכוון תחנות במקלטי רדיו ישנים. הקבל מורכב מסדרה של לוחות חצי מעגליים בעלי שטח A, באשר כל הלוחות בעלי מספר סידורי אי-זוגי מקובעים במקומם ואלו בעלי מספר סידורי זוגי יכולים לנוע (יחדיו) סביב ציר מרכזי. הנח/י שיש n לוחות אשר מופרדים בניהם
על ידי מרחקd , כאשר d< < A.
א) הראה/י כי הקיבול המקסימלי של הקבל הנ" ל הוא  \lambda=kx
ב) מה הקיבול המינימלי?
pic