קבל גלילי

נתון קבל גלילי המורכב משני גלילים ברדיוסים a, b, ובאורך l.
חשבו את הקיבול במערכת.