קבל כדורי

נתונות שתי קליפות ברדיוס R1, R2 טעונות Q1, Q2.
מחברים את הקליפות בחוט מוליך דק, איך זה ישפיע על המערכת?

spheres