קבל כדורי

נתון קבל כדורי (ראה/י שרטוט). טוענים את הקבל תחת מתח של 10 וולט.
א. מהו המטען של הקבל?
ב. מכניסים חומר דיאלקטרי בין לוחות הקבל. המקדם הדיאלקטרי שלו=1.5. בכמה ישתנה המטען?
ג. בכמה היה משתנה המתח על הקבל אם היו מנתקים את מקור המתח לפני הכנסת הדיאלקטרן. R1=1cm, R2=5cm.
 1