קבלים

טוענים,בנפרד, 2 קבלים במתח 10 וולט. .
מחברים את 2 הקבלים הפוך. מה יהיה המטען על כל קבל?