קיבול

לתוך קבל לוחות (שטח לוחות A ומרחק d בין הלוחות) הוכנסה פרוסת מוליך בעלת עובי a (a<d) .
  1. מה הקיבול לאחר הכנסת פרוסת המוליך?
  2. מהי אנרגיית הקבל לפני ואחרי הכנסת פרוסת המוליך (המטען על הקבל קבוע)?
  3. כמה אנרגיה דרושה על מנת להכניס את פרוסת המוליך לקבל?