אנרגיה פוטנציאלית ופוטנציאל חשמלי

נתונה מערכת מטענים היושבים בקדקודי משולש שווה צלעות שאורך כל צלע בו הוא 1 ס"מ כמתואר בציור:
א. מהי העבודה הדרושה לבניית המערכת?
ב. מהו הפוטנציאל בנקודה A הנמצאת במרכז הצלע התחתונה?
ג. כמה עבודה יש להשקיע כדי להעביר מטען של 1 מיקרו - קולון מ - לנקודה A?
 1