פוטנציאל חשמלי

קבל לוחות ריבועי בעל אורך צלע a=2.5 cm, מרחק בין לוחות d=1 mm נטען על ידי סוללה במתח V=1V. לאחר שהקבל נטען מנתקים את הסוללה, ומרחיקים את לוחות הקבל למרחק 2d.
א) מצא/י את הקיבול ואת הפרש הפוטנציאל החדש על הקבל.
ב) מצא/י את האנרגיה ההתחלתית והסופית האגורה בקבל.
ג) מצא/י את העבודה הנדרשת ע" מ להרחיק את לוחות הקבל.