פוטנציאל חשמלי

על מוט דק, בעל אורך L השוכב לאורך ציר x כך שתחילתו בראשית הצירים, יש פיזור מטען אורכי \lambda=kxכך ש k הוא קבוע.
א) בהנחה שהפוטנציאל באינסוף הוא אפס מצא/י את הפוטנציאל בנק' P שנמצאת על ציר y.
ב) מצא/י את הרכיב בכיוון y של השדה החשמלי בנק' P ע" י שימוש ב א) וכן ע" י חישוב ישיר.
ג) מדוע אינכם יכולים לחשב את הרכיב בכוון x מהתוצאה של א)?