פוטנציאל חשמלי

נתונה מערכת מטענים היושבים בקדקטדי משולש שווה צלעות שאורך כל צלע בו הוא 1 ס"מ.
א. מהי העבודה הדרושה לבניית המערכת?
ב. מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה A הנמצאת האמצע הצלע התחתונה?
ג. כמה עובדה יש להשקיע על מנת להעביר מטען של 1 מיקרו-קולון מ-\infty לנקודה A?