פוטנציאל של התפלגות מטען

נתון גליל חלול בעל רדיוס R וגובה b. על הגליל מפוזר מטען כולל Q באופן אחיד.
א. חשבו את הפוטנציאל החשמלי על ציר הסימטריה בקצה העליון של הגליל.
ב. חשבו את הפוטנציאל החשמלי על ציר הסימטריה במרכז הגליל.
ג. מהי כמות האנרגיה שיש להשקיע ע"מ להזיז מטען ממרכז הגליל אל קצהו לאורך ציר הסימטריה.