דיפול חשמלי

תיל אינסופי נמצא על ציר z וטעון באופן אחיד בצפיפות מטען \lambda ליחידת אורך. על ציר x בנקודה (x,0,0) נמצא דיפול חשמלי \vec p =p\hat y
  1. מהו מומנט הכוח על הדיפול?
  2. מהי האנרגיה של הדיפול בשדה של התיל?
  3. מהי האנרגיה של התיל בשדה של הדיפול?
  4. מצא את הכוח הפועל על הדיפול.