חוק גאוס

חשב את השדה החשמלי שיוצרת קליפה כדורית בעלת רדיוס R, טעונה אחיד\sigma.