חוק קולון

נתון מוט  אינסופי טעון אחיד λ . מה הוא הכוח החשמלי שיפעל על מטען נקודתי, q, הממוקם בנקודה P במרחק y מהמוט?