שדה חשמלי חוק גאוס

מערכת מטענים בנויה מתיל אינסופי טעון אחיד λ הנמצא במרכזו של גליל אינסופי חלול בעל רדיוס R וטעון בצורה אחידה σ. מצא/י את השדה חשמלי בתוך הגליל ומחוץ לו.   
 
1