שדה חשמלי

מהו השדה החשמלי בתוך ספירה הטעונה בצפיפות מטען אחידה?