שדה חשמלי

4. קוביה בעלת צלע , בנויה מחומר לא מוליך וטעונה אחיד בצפיפות מטען . הקובייה נמצאת באזור בו שורר שדה חשמלי אחיד . מהו השטף הכולל דרך דפנות הקובייה?