שדה חשמלי

א. נתונה חצי ספירה בעלת רדיוס R. על צידה הפנימי מפוזר באופןאחיד מטען q. מצא\י את השדה במרכז החצי ספירה.
רמז: ניתן להתייחס לחצי ספירה כאל אוסף של טבעות.
ב. נתונה ספירה מלאה, שבצידה הפנימי מפוזר מטעון אחיד q. מצא\י אתהשדה בנקודה כלשהי בתוך הספירה (כלומר מה השדה בכל נקודהבספירה).