שדה חשמלי

מהו השדה הכולל של מטען נקודתי הממוקם בנקודה \sigma ושל דיסקה ברדיוס \sigma הטעונה בצפיפות מטען אחידה \sigmaוממוקמת סביב הנקודה \sigma בנקודה \sigma ?
כלומר במרחק \sigma, על ציר הסימטריה