שדה חשמלי

נתונים שני כדורים מלאים מבודדים בעלי מרכז משותף. רדיוס הכדור הפנימי R_1 ורדיוס הכדור החיצוני R_2. צפיפות
המטען הנפחית בכדור הפנימי \rho_1 = \rho_0 \cdot\frac{a}{r}  ובכדור החיצוני \rho_2=3\rho_0, כאשר \rho_0 ו- a קבועים ו-r המרחק ממרכז הכדורים. 
מהו השדה החשמלי בכל המרחב?