מטען 

תיל מכופף לשלוש קשתות של רבע מעגל, מהן מורכבת מסגרת.  קשת אחת נמצאת במישור xy, השניה במישור yz והאחרונה במישור xz.
א. מניחים את המסגרת בשדה מגנטי אחיד בכיוון z. חשבו את השטף המגנטי דרך המסגרת.
ב. מסובבים את המסגרת בזווית קטנה סביב ציר x. האם השטף גדל או קטן בהשוואה לסעיף א'?