שטף של שדה אלקטרוסטאטי

נתון מטען Q המונח במרכזה של קוביה חלולה.
א. מהו השטף של השדה החשמלי הנוצר ע"י המטען דרך אחת מפיאות התיבה?
ב. מניחים את המטען בפינת הקוביה (אך כולו נמצא עדיין בתוך הקוביה). מה השטף דרך כל הפיאות ביחד כעת?