חוק קולון

נתון מוט אינסופי טעון אחיד . מהו הכוח החשמלי שיפעל על מטען נקודתי, q, הממוקם בנקודה P במרחק y מהמוט?