חוק קולון

פרוטון נמצא בשדה הכבידה של כדור הארץ.
מצא נקודה הנמצאת מתחת לפרוטון שאם יונח בה אלקטרון אז הכח השקול שיפעל על האלקטרון יהיה אפס.
הערה:
הכח השקול מורכב מהכח החשמלי מצד אחד והמשקל מצד שני.
מסת האלקטרון היא   m=10^{-27} gm